نشريه خبري پژوهشي-فناوري موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور                                                                             Research Bulletin of IRIPP
صفحه اصلي
درباره نشريه
اعضاي نشريه
خرين شماره
آرشيو  نشريه
ارتباط با ما

شماره نهم پياپي(69) - بهمن ماه 1395

در اين شماره مي خوانيد:
اخبار پژوهشي
اخبار عمومی
اخبار کوتاه
اخبار تصویری
چکیده گزارش‌هاي نهايي تاييد شده
پایان‌نامه‌ها و رساله‌‌های مصوب
تازه‌هاي رسيده به مركز اسناد و مدارك گياه‌پزشكي
گزارش‌هاي نهايي ثبت شده در پايگاه وب اگريس
آمار و شاخص‌ها
گنج سخن

 


به روز رسانی:  اسفند ماه 1395

موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور

بخش  امور پژوهشي و فناوري
 

 

 
 

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه تحقيقات گياه پزشکی کشور می‌باشد.

© 2011-2017 IRIPP. All Right Reserved.

مديرپورتال: مهندس محبوبه افضل وطن